top of page

ESG

rozcestník

Rádi byste se o ESG dozvěděli více, ale nevíte si rady, kde informace hledat?
Chcete se propojit s komunitou, najít aktuální informace nebo se dále vzdělávat?

V ESG Rozcestníku naleznete řadu přehledně seřazených, stručně popsaných zdrojů z Česka i zahraničí.

inspirace

INSPIRUJTE SE

Příklady dobré praxe a další inspirace

Portál slouží pro inspiraci úspěšnými adaptačními opatřeními na změnu klimatu - od rodinných domů přes veřejná prostranství až po kancelářské budovy, lze vyfiltrovat oblast, která vás zajímá. Můžete zhlédnout i videa Youtube s příklady dobré praxe.
 

Informační brožura INCIENu o cirkulární ekonomice s příklady cirkulární ekonomiky v praxi, které ilustruje  na úspěšných českých projektech.
 

Největší portál o sociálním podnikání v České republice, naleznete zde například Adresář sociálních podniků, nebo návodné příklady. 
 

Ukázky projektů z celého světa zaměřených na cirkulární ekonomiku.
 

Databáze nefinančních ukazatelů (ESG) skupiny ČEZ.

Příklady uvedení principů ESG do praxe.
 

Projekt se věnuje edukaci a tvorbě opatření, která pomáhají udržení vody v krajině a napodobení stavu krajiny před urbanizací. K dispozici je i mapa přírodě blízkých příkladů hospodaření s dešťovou vodou.

Reporty lze filtrovat dle odvětví nebo názvu firmy, po registraci můžete přidat i vlastní report udržitelnosti.
 

Studie INCIENu zaměřená na podstatu principů cirkulární ekonomiky v dekarbonizační strategii Česka.
 

Portál vznikl ve spolupráci Komerční banky a CIRAA. Obsahuje mapu s příklady dobré praxe z oblasti energetiky, mobility, odpadů, vody; dále představuje změny v legislativě, možnosti financování udržitelných projektů i novinky z oblasti cirkulární ekonomiky.
 

Přehled sustainability stars v rámci Sustainability summitu z roku 2023.

aktualni-informace

SLEDUJTE AKTUÁLNÍ DĚNÍ

Informační portály

Mapuje rozvoj a propagaci využití biomasy, bioplynu a biometanu jako obnovitelných zdrojů bioenergie v České republice.
 

Pokrývá témata diverzity, flexibility a inkluze. Cílem platormy je motivovat, radit, pomáhat a provázet  firmy na cestě k převedení těchto konceptů do praxe. Patří pod platformu Byznys pro společnost.
 

Informační portál určený odborné i široké veřejnosti, který informuje o novinkách nejen ze světa udržitelnosti. Spravují i slovník nejdůležitějších oborových pojmů.
 

Sdílení infografik, dat a článků o klimatické změně na základě rešerší a vědeckých poznatků.
 

Přináší informace o klimatické změně, novinkách z ochrany životního prostředí a moderní energetice v širších souvislostech udržitelné ekonomiky.

Portál nabízí přehled o ESG, informace, kam se obrátit a krátké konzultace zdarma.

Online platforma se zaměřením na téma regenerativního zemědělství.

Projekt, jehož cílem je sdílet reálné zkušenosti i vize, které mají zástupci klíčových oblastí pro budoucnost Česka prostřednictvím článků, rozhovorů, diskusních setkání i networkingových aktivit.
 

Informační portál o cirkulární ekonomice. Jde o projekt Institutu cirkulární ekonomiky.

Portál, který spravuje Svaz průmyslu a dopravy, obsahuje informace k zelené transformaci, přehled dotací a příklady dobré praxe.

Média

Web o udržitelnosti v byznyse i soukromém životě. Články, rozhovory, reportáže, inspirativní příběhy i informace o tom, čeho se vyvarovat.
 

Stručné a jasné shrnutí dění v ESG.
 

Podrubrika Hospodářských novin věnovaná tématům, která se týkají Green Dealu.
 

Série moderovaných diskusí a rozhovorů o udržitelném rozvoji a společenské odpovědnosti firem.
 

Přehled legislativy

Vše o CSRD (česky Směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti podniků) a ESG na jednom místě.
 

Najdete zde ke stažení první ucelenou Příručku pro vykazování udržitelnosti.
Na tvorbě se podílelo Frank Bold Advisory.

Podcasty

Sdílení dobré praxe a novinky ze světa udržitelnosti se zajímavými hosty, ať už z firem, nezisku nebo vzdělávacích institucí.
 

Nejprve vznikly edukativní články, teď o udržitelnosti Martina Patočková s Veronikou Němcovou začínají i mluvit prostřednictvím podcastu.
 

Podcast o udržitelnosti, úspoře energií, inspirativních projektech a inovacích.
 

Podcast o inovacích a udržitelnosti pod taktovkou Green0meter studia.

Podcast pro personalisty, zaměřený na problematiku “Social”.
 

Podcast o udržitelnosti a cirkulární ekonomice, který vznikl ve spolupráci CIRA Advisory a Kokoza.
 

Podcast, který přináší rozhovory se zemědělci, kteří hospodaří regenerativně. Patří pod společnost Carboneg.
 

Nahlédnutí do zákulisí evropské politiky a institucí Evropské unie.
 

Podcast založený platformou Fakta o klimatu, věnuje se otázkám spojeným se změnou klimatu.

Podcasty
(EN)

Interviews with inspiring people who make the circular economy happen.
 

Discussing a broad range of ESG issues aiming to support businesses and communities and to create equal opportunities for all.
 

ESG news and investment research covering major trends and new research insights hosted by MSCI ESG Research.
 

Frank Bold podcast on responsible business - discussing the latest political, legal and business developments in the field of ESG, business and human rights and corporate reporting.
 

The podcast explores various sustainability topics, mainly focused on rising issues relating to energy.
 

Podcast hosted by The ESG Foundation which is a community interest company, a social enterprise in which all the profits of the Foundation are reinvested to promote ESG in the future.
 

A podcast series from GRI which provides expert insights in business engagement in the SDGs.
 

NECHTE SI PORADIT OD ODBORNÍKŮ

konzultacni-spolecnosti

Konzultační společnosti

Poskytovatel komplexních služeb v oblasti ESG, všechny jejich aktivity jsou směřovány tak, aby měly reálný dopad. BDO se soustředí na tři produkty: kalkulaci uhlíkové stopy, tvorbu ESG strategie, a sestavení ESG reportingu, v rámci kterých provádí analýzu materiality, stakeholder dialog a akční plány. Klienti BDO jsou např. Madeta, Konsit a Hopi.
 

V CIRAA je aplikace principů cirkulární ekonomiky vnímána jako nosný pilíř pro naplňování strategií udržitelnosti a ambiciózních cílů v oblasti životního prostředí. Firmám pomáhá od prvních kroků až po samotnou realizaci a klade důraz na individuální přístup ke každému klientovi - nejen na základě odvětví, ale také firemního smýšlení, nastavených procesech a celkovému přístupu k udržitelnosti. Pomáhá jim k tomu nástroj Quick Check, který ukazuje reálný obraz současného stavu firmy z pohledu udržitelnosti.
 

Poskytuje poradenství malým a středním podnikům v oblasti ESG a udržitelnosti. V oblasti ESG nabízí například analýzu současného stavu firmy v oblastech ESG, přípravu nefinančního reportingu podle globálních standardů GRI nebo přípravu energetického auditu/posudku. Následně je schopna vypočítat i uhlíkovou stopu auditním způsobem podle GHG protokolu nebo ISO ISO 14064-1. Mezi klienty patří Sonnentor, Metrans, či POHO3030.
 

Zabývá se hledáním úsporných technických řešení u složitějších technologických procesů nebo komplexních problémů (typicky třeba využití odpadního tepla apod.). Klíčovou konkurenční výhodou oproti jiným konzultačním firmám je možnost do detailu rozebrat výrobní technologie, jako například u firmy Procter & Gamble - Rakona, s.r.o., pro kterou Damgaard vytvářel analýzu přechodu na maximum zelené energie.
 

Nabízí tři hlavní služby v oblasti ESG: stanovení uhlíkové stopy (formulace strategie snižování produkce skleníkových plynů), nefinanční reporting (komplexní poradenství v oblasti ESG ratingu) a dotační poradenství pro firmy (na tzv. "zelená témata" bývají vypsány různé dotační tituly, podporovány jsou například fotovoltaické elektrárny, elektromobilita či jiné inovace vedoucí ke zmírnění změny klimatu.)
 

V rámci ESG se zaměřuje primárně na environmentální část, zejména na výpočet uhlíkové stopy auditním způsobem (dle GHG Protokolu nebo ISO 14064-1), posouzení životního cyklu (LCA) a ESG reporty v souladu s CSRD EU. EnviTrail je první českou společností, která získala certifikaci TÜV NORD pro výpočet uhlíkové stopy. Nabízí komplexní řešení od ESG scanu a školení přes vypracování dekarbonizační strategie či návrhu ekonomických modelů v oblasti investic až po metodiky pro firmy a municipality. Spolupracuje například s firmami jako Škoda Auto, Prusa Research, ČSOB, Linet, OMG nebo Packeta.
 

Nabízí poradenství pro zajištění dlouhodobého finančního zdraví i udržitelnosti. Poskytují vstupní ESG „health check“, výpočet uhlíkové stopy a následné společné vytvoření ESG strategie a reportu udržitelnosti.

Věnuje se komplexnímu ESG poradenství krok po kroku. Nabízí analýzu dopadů a rizik, pomáhá při nastavení strategie udržitelnosti, připravuje ESG reporting, zajišťuje komunikaci udržitelnosti dovnitř společnosti (nastavení interní komunikace udržitelnosti), či se obecně stará o vzdělávání v různých oblastech (leadership, přednášky na univerzitách, sdílení know-how, CSM - certifikovaný vzdělávací program).
 

Přes deset let se specializuje na strategické poradenství pro udržitelné podnikání. Pomáhá firmám identifikovat dopady jejich činnosti na udržitelnou budoucnost, formuluje cílené ESG strategie a vytváří plány k dosažení pozitivních výsledků. Nabízí také legislativní doporučení, environmentální analýzy a výpočty uhlíkové stopy, realizaci ESG reportů a nastavení komunikace ESG pro zaměstnance i externí stakeholdery. Dlouhodobě pracuje s klienty v různých sektorech, od Mattoni, České Spořitelny po Dr. Max nebo Genesis Capital.
 

Expertní skupina sdružující mezinárodní tým více než sta odborníků s pobočkami v Praze, Brně, Ostravě, Bruselu a Krakově. Právní expertízu propojuje s poradenstvím v oblasti zelených financí, energetiky, public affairs a službami v public relations. Také odborně pomáhá s protikorupčními tématy a s tématem veřejné správy v České republice. Mimo jiné stojí za vznikem Alliance for Corporate Transparency, která pokrývá téma korporátní odpovědnosti v EU.
 

Věnuje se podpoře udržitelnosti klientů prostřednictvím účelového a odpovědného financování. V této oblasti poskytuje následující služby: nabízí udržitelná řešení (udržitelný dodavatelský řetězec, odpovědné investiční fondy), zvyšuje povědomí (měření a snižování uhlíkové stopy, organizace vzdělávacích aktivit) a zapojuje relevantní a zainteresované strany (spolupráce s veřejným sektorem a zvyšování povědomí, platforma Sustainable FinanceING).
 

Poradenská společnost, která se v rámci ESG věnuje následujícím oblastem: ESG v bankách a finančních institucích (soulad s cíli EU i EU taxonomie), ESG strategii a transformaci (zohlednění dlouhodobých trendů, rizik a příležitostí při vytváření udržitelného obchodního modelu), nefinančnímu reportingu a KPIs (spolehlivé, ověřitelné a srovnatelné informace a udržitelný dodavatelský řetězec (snížení rizika a sladění s dodavateli).
 

Poskytuje klientům komplexní ESG řešení od revize stávajících zásad na podnikové úrovni a implementaci napříč zeměmi a zapojenými provozními aktivy, po analýzu mezer ze strategické, implementační, regulační a tržní perspektivy, nebo porovnání firemních zásad ESG v souladu s národními předpisy a mezinárodními smlouvami. Na jejich základě pak posuzuje rizika a identifikuje potenciální závazky ESG a možné finanční dopady.
 

Se již delší dobu věnuje ESG a to na zahraničním trhu, kde primárně pracují pro SMEs a startupy. Momentálně se také otevírá pro pomoc českým subjektům. S ESG pomáhá například neziskové organizaci Člověk v tísni.
je váš skutečný One-Stop partner v oblasti udržitelnosti a ESG řízení. Nabízí širokou škálu služeb, včetně globální online databáze ověřených expertů, dodavatelů a dalších zdrojů. Jako Generální Sustainability Partner pomáhají klientům nezávisle vybírat a řídit ty nejlepší odborníky a řešení pro jejich konkrétní potřeby a odvětví.

Prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D, MBA se zde dlouhodobě věnuje problematice posuzování životního cyklu metodou LCA (posuzování životního cyklu). V rámci Ústavu udržitelnosti a produktové ekologie VŠCHT nabízí poradenství v oblasti: produktové ekologie, udržitelnosti organizací, uhlíkové stopy, ekodesignu, oběhového hospodářství, průmyslové symbiózy a surovinové bezpečnosti.

propojit-se

PROPOJTE SE S UDRŽITELNÝM INICIATIVAMI A PROJEKTY

Neziskové organizace

Organizace se zaměřuje na prosazování udržitelného rozvoje nejen v soukromém sektoru, ale i ve veřejné správě.
 

Je zastřešující organizací potravinových bank v České republice. Potraviny banky získávají od potravinových řetězců, z potravinových sbírek, evropského programu potravinové a materiální pomoci, od pěstitelů, producentů a jednotlivců.
 

Sdružuje společnosti z různých sektorů ekonomiky, jejichž společným cílem je podpora nové výstavby i renovace na základě principů udržitelnosti. Všechny aktivity Rady směřují k naplnění tzv. Vize Nula - stavu, kdy budovy budou mít nulovou zátěž na životní prostředí v celém jejich životním cyklu.
 

V ČR se snaží prosazovat systémové změny, věnuje se analytické činnosti v oblasti dluhů a přímo pomáhá konkrétním lidem. Člověk v tísní nabízí široké spektrum sociálních a vzdělávacích služeb a působí ve 13 krajích.
 

Přetváří konkrétní místa v krajině tak, aby na nich dostala prostor příroda. Nevytváří uzavřené rezervace, ale místa nejen pro přírodu, ale také pro lidi.

Cílem organizace je prosazovat principy cirkulární ekonomiky prostřednictvím konzultací, think tanků, edukace, apod.
 

Hlavní náplní spolku je ochrana světového přírodního dědictví na mezinárodní úrovni, podpora protipytláckých aktivit, vykupování deštného pralesa, vzdělávání a světový monitoring zvířat za účelem jejich ochrany a tvorby vzdělávacích programů pro děti na pěti kontinentech.
 

Cílem organizace je pomáhat lidem ve městech kompostovat a pěstovat prostřednictvím partnerství s veřejnou správou nebo firmami, kterým pomáhá s udržitelností, budováním firemní kultury, komunitních zahrad či zpracováním bioodpadu.
 

Projekt je zaměřen na adaptaci krajiny na měnící se klimatické podmínky se zapojením různých subjektů a veřejnosti do procesu mapování krajiny a tvorby opatření.
 

Cílem organizace je podporovat ostatní rodiče a předávat jim zkušenosti prostřednictvím workshopů, webinářů, online kaváren i e-learningových videí, spolupracuje se zaměstnavateli, kteří podporují prorodinnou politiku nebo nabízí zkrácené či jinak flexibilní úvazky.
 

Organizace, která se věnuje zapojování rodičů během/po mateřské dovolené do pracovního procesu, propojuje firmy a rodiče, kteří se chtějí rozvíjet svůj potenciál.
 

Cílem nadace je tvořit partnerství pro přírodu, finančně podporovat, vzdělávat a pomáhat lidem a komunitám, aby převzali odpovědnost za péči o životní prostředí.
 

Projekt se věnuje edukaci a tvorbě opatření, která vedou k udržení vody v krajině a napodobení přirozených odtokových poměrů území před urbanizací.
 

Cílem iniciativy je vysazovat stromy ve spolupráci s dobrovolníky, firmami a obcemi. Projekt je financován firmami které chtějí podpořit životní prostředí a lokality jsou vybírány ve spolupráci s obcemi. Pozor, nezaměňovat s kontroverzní iniciativou Sázíme Česko.
 

Usiluje o modernizaci českého vzdělávání, protože kvalitní vzdělání je hlavním předpokladem budoucího ekonomického a společenského rozvoje. S týmem expertů vytvořili a zavedli do praxe programy pro učitele a ředitele škol, které výrazně zlepšují vzdělávání dětí.
 

Cílem je zajištění zdravé krajiny a dostatek vody i pro další generace, jehož členové působí v krajinářství, vodním hospodářství, architektuře a urbanismu a poradenství ohledně dotací.
 

Projekt vznikl pod záštitou Nadace Partnerství a pomáhá zastavit znehodnocování půdy prostřednictvím edukace, konzultací a podílení na tvorbě legislativy.
 

Poznámka: Chcete přispět na dobrou věc? Věnujte pozornost tomu, do jakých projektů vkládáte své finance. Vždy je dobré si informace ověřit z dalších zdrojů. Zajímá vás, co se děje ve vašem okolí? Mnoho neziskových organizací působí lokálně, rozhlédněte se proto ve svém okolí, kde můžete mít největší dopad.

Jedná se o sdružení nábytkových bank a reuse center působících v České republice.
 

Cílem je zavádění a propagace principů regenerativního zemědělství, propojování praxe a průzkumu, ověřování nových postupů, sdílení dobré praxe a jednání s úřady a institucemi za účelem prosazování udržitelného a efektivního zemědělství.
 

Posláním sítě je přispívat k rozvoji sociálního podnikání v ČR, s vazbou na činnost v regionech. TESSEA zastřešuje sociální podniky z celé ČR, propojuje je, podporuje jejich zájmy a prezentuje je navenek.
 

Hlavními cíli asociace je podílení se na tvorbě energetické koncepce ČR a prosazování technických, legislativních a ekonomických podmínek pro fungování sektoru OZE.
 

zapojte-se

ZAPOJTE SE DO KOMUNITY

Asociace a komunity

Věnuje se nakládání s odpady. Platforma je dobrovolným nepolitickým svazkem občanů se zájmem o podnikovou ekologii a cirkulární ekonomiku.
 

Největší iniciativa společenské odpovědnosti a Cílů udržitelného rozvoje OSN v ČR, propojení různých sektorů - od veřejného až po firmy.
 

Cílem je pomáhat firmám naplňovat principy ESG a společenské odpovědnosti, propojovat firemní lídry, inspirovat společnost a ukazovat byznysové příležitosti udržitelného podnikání. 
 

Akční platforma na podporu cirkulární ekonomiky, sdružuje členy z řad různých typů organizací i jednotlivce se zájmem o cirkularitu a udržitelnost.
 

Jejich posláním je sledovat ambici na omezení produkce CO2 u největších firem v ČR, motivovat klíčové hráče v české ekonomice ke startu projektů, které přispívají k udržitelnosti a ochraně klimatu, a také pomoci s jejich realizací.
 

V rámci edukace platforma nabízí možnost účasti v expertních komunitách různého zaměření. Cílem komunity udržitelnosti je navzájem se učit a inspirovat, jak zavádět principy udržitelného rozvoje do firem a organizací.
 

Změna k lepšímu je byznys platforma pro firmy, které vidí v udržitelné ekonomické transformaci příležitost. Jejím cílem je propojovat firmy i experty, sdílet dobrou praxi, edukovat a prosazovat systémová řešení na české i nadnárodní úrovni.

nastroje

NAJDĚTE VHODNÉ NÁSTROJE A PLATFORMY

Nástroje a další zdroje

Nezávislá finanční think tank platforma, která se zabývá finančními dopady energetické transformace na kapitálové trhy a potencionálními investicemi do vysoce náročných fosilních paliv, informace sdílí prostřednictvím infografik, článků atd., na základě vědeckého výzkumu.
 

Cílem je snižování emisí a postupné dosahování uhlíkové neutrality prostřednictvím regenerativního zemědělství. Své služby nabízí firmám i zemědělcům.
 

Digitální tržiště, kde můžete prodávat nebo nakupovat průmyslový odpad, vedlejší produkty, druhotné suroviny nebo použité materiály.
 

Digitální nástroje pro měření udržitelnosti a ESG reporting. Verifikovaná kalkulačka pro kompletní výpočet uhlíkové stopy firem včetně Scope 3. Webová aplikace pro sběr, analýzu a kontrolu ESG dat. ESG komplet pro nefinanční reporting podle směrnice CSRD.
 

Praktický přehled na míru, který je zcela zdarma. Díky přehledu zjistíte, jak se přímo vaší firmy týkají nová pravidla pro zveřejňování dat o udržitelnosti.

  • Zjistíte, zda máte konkrétní povinnosti a kdy je musíte splnit.

  • Dozvíte se, jaká data vám pomohou získat levnější úvěr.

  • Uvidíte, jaké informace po vás budou požadovat vaši odběratelé.

Nezávislé hodnocení od Asociace společenské odpovědnosti, které kombinuje analýzu kvantitativních a kvalitativních aspektů. Výsledky lze porovnávat v rámci odvětví.
 

Nástroj umělé inteligence, který slouží ke kalkulaci uhlíkové stopy, ESG skóre či vygenerování reportu. Více detailů naleznete v příkladech dobré praxe.
 

Série manuálů, které vznikají ve spolupráci CIRAA a FSV UK. Tato série se týká konkrétně greenwashingu, do budoucna budou vznikat manuály pro další obory jako bankovnictví, energetika nebo nábytkářství.
 

Nastavení cílů snížení emisí dané organizace dle Pařížské dohody na základě nejnovějších vědeckých poznatků.
 

Globální digitální platforma, která shromažďuje a spravuje ESG data a informace, díky kterým je možné ověřit kritéria udržitelnosti jak u zákazníků, tak i dodavatelů. Služba slouží primárně pro sběr a sdílení klíčových ESG mezi dodavateli a jejich zákazníky, bankami s jejich klienty apod.

vzdelavani

VZDĚLÁVEJTE SE

Webináře

Iniciativa, jejímž cílem je inspirovat k přechodu na elektromobilitu a čistou energii prostřednictvím edukačních videí na Youtube a TikTok.
 

Záměrem organizace je pozitivně přispívat k evoluci lidské spolupráce směrem k samořízení, lidskosti, udržitelnosti a službě, budováním organizací jakožto samořízených systémů. Pro více informací shlédněte videa na Youtube.
 

Iniciativa, jejímž cílem je edukovat firmy a spotřebitele v oblasti klamavých prohlášení o udržitelnosti výrobku/služby, zejména prostřednictvím webinářů. 

K získání základních znalostí doporučujeme webináře Skutečně víme, co je greenwashing? nebo Znalostí legislativy k předcházení greenwashingu.

Nabízí možnost dlouhodobého vzdělávání pro firmy i jednotlivce prostřednictvím diskuzí, workshopů, setkávání s odborníky, přístupu do online archivu pořadů a přednášek. Firmy mají možnost účasti na mastermindech, v expertních skupinách či návštěvy firem.
 

Čtyřdílná série ESG webinářů vedená odborníky ze společností Moore Advisory CZ a Anthesis. Spojení firem vytváří unikátní tým, který kombinuje detailní znalosti českého trhu, firem a legislativy s globální expertízou a praktickými zkušenostmi s velkým množstvím realizovaných ESG projektů.
 

Další videokurzy v angličtině naleznete například na portálech jako Coursera, Udemy či UN Global Compact, stačí vyfiltrovat oblasti, které vás zajímají.

Online a
hybridní kurzy

Dvě setkání na začátku a na konci kurzu, jinak probíhá online. Kurz je vhodný pro manažery i manažerky CSR, ESG
a udržitelnosti, zaměstnance z oddělení nákupu nebo provozu, státní zaměstnance a jednotlivce se zájmem o udržitelnost a aktuální trendy. Hlavními tématy jsou materiály, voda, energetika, odpady, provoz v budovách a kancelářích, cirkulární nákupy a tendry, interní a externí komunikace a greenwashing.

 

Certifikovaný kurz od Fair Venture složený z pěti modulů: Úvod do udržitelnosti, Měření udržitelnosti, Management zdrojů,  Výrobky a služby a Udržitelné řízení firmy. Program poskytuje základní obecné školení v oblasti udržitelného podnikání a je určen současným či nastupujícím ESG manažerům a manažerkám z korporátní sféry. Know how pro program poskytly experti v oboru. Přístup na platformu kurzu, shlédnutí videí, zapojení do komunity je zdarma. Po shlédnutí všech videí mají účastníci možnost získat osvědčení o absolvování kurzu.
 

Vzdělávací kurz Změny k lepšímu je rozdělen do dvou částí - ESG rychlokurz a na něj navazující ESG certifikovaný kurz, který poskytuje komplexní přehled o E, S a G. Po jeho dokončení absolventi obdrží certifikát.
Kurz je mířen primárně na vedení firem a ESG nebo CSR manažery, ale je vhodný také pro všechny zaměstnance firem, kteří chtějí získat široký přehled o ESG. Členové Změny mají nárok na určitý počet licencí ke kurzům zdarma.

 

Určeno osobám zodpovědným za koncept CSR a ESG, za komunikaci udržitelnosti, finanční a nefinanční reporting a vztahy s investory, řízení rizik, interní audit a compliance. Dále všem zaměstnancům napříč firmou, kteří se věnují nebo chtějí věnovat společenské zodpovědnosti.
 

Projekt Cesta k udržitelnosti je vlajkovou lodí expertní pomoci KPMG Česká republika. Neziskovkám a sociálním podnikům KPMG bezplatně poskytuje odborné služby – audit, daně, právo a poradenské služby.
 

možno studovat online nebo prezenčně - lze si vybrat, případně později i změnit.
Interaktivní program je vhodný pro zájemce, kteří působí v oblasti legal & compliance, HR, vztahů s investory, nákupu, životního prostředí, marketingu nebo v jakémkoliv jiném oboru, kde je zapotřebí mít přehled v oblasti ESG.

Akademická půda

VŠCHT - KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Sustainability management - dvousemestrální kurz ukončený certifikátem. Náplň kurzu je zaměřena jak na průřezová témata a politiky podporující udržitelný rozvoj, tak na témata týkající se jednotlivých cílů udržitelného rozvoje. Kurz přinese účastníkům nejnovější informace a poznatky z oblasti udržitelného rozvoje a rovněž poukáže na nové příležitosti a souvislosti udržitelného podnikání.
 

VŠCHT - MAGISTERSKÝ PROGRAM

Udržitelnost a oběhové hospodářství  - Ústav udržitelnosti a produktové ekologie na VŠCHT nabízí dvouletý magisterský program. Cílem programu je rozvíjet vzdělávání v oblasti udržitelnosti, oběhového hospodářství, produktové ekologie, surovinové bezpečnosti a dalších oborů, které jsou pro odborníky zaměřené na udržitelnost důležité.
 

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ

Akademie managementu udržitelnosti pro firmy: program je určen korporátním manažerkám a manažerům všech úrovní. V ideálním případě by alespoň část odpovědností mělo tvořit plnění cílů v oblasti korporátní udržitelnosti nebo CSR firmy. 

VŠE dále nabízí i krátkodobé vzdělávací kurzy v oblasti ESG.

Někdo vám tu chybí? Máte další dotazy, připomínky nebo podněty? Napište nám na vzdelavani@klepsimu.cz!

bottom of page