top of page
K fialové.png

PUBLIC AFFAIRS

Změny k lepšímu

Ekonomiky světa se transformují vlivem nových zákonů pro řešení klimatické změny. To přináší příležitosti i pro český byznys! Aktivně lobbujeme, aby progresivní firmy v Česku využily dynamických změn legislativy ve svůj prospěch.

Nabízíme odborné znalosti v oblasti Public Affairs, čímž přispíváme k udržitelnému budoucímu růstu.

Společně měníme pravidla hry!

NAŠE PRIORITY

větrník.png

ENERGETIKA

Prosazujeme nastavení infrastruktury a pravidel pro pozici byznysu jako výrobce energie. Usilujeme o zjednoduší předpisů pro instalaci a připojování obnovitelných zdrojů, zasazujeme se o modernizaci a flexibilitu energetické sítě a nasměrování státní investice do zelené energie.

CO2.png

DEKARBONIZACE

Zasazujeme se o vznik dlouhodobé cílevědomé strategie investic do dekarbonizace těžkého průmyslu, rozšíření infrastruktury a výroby vodíku, efektivní využívání carbon capture solutions, principy cirkulární ekonomiky pro kritické materiály.

strom.png

BIODIVERZITA

Usilujeme o prosazení principu regenerace přírody do dekarbonizační strategie ČR. Snažíme se působit na státní podniky, které mají široký potenciál k ozelenění vlastního hospodaření v lesích i na zemědělské půdě. Zaměřujeme se na regenerativní zemědělství, snížení plýtvání potravinami a zavádění nových modelů logistiky

cirkularita.png

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA

Prosazujeme nastavení infrastruktury a pravidel pro efektivní využívání odpadu jako komodity. V Česku přispějeme k zavedení efektivního kaskádovitého využití biomasy, procesů pro recyklaci textilu a spolu s ministerstvy rozvineme efektivní systém vracení záloh.

ruce.png

JEDNOTNÉ KONTAKTNÍ MÍSTO PRO UDRŽITELNOST

Zasazujeme se o vznik expertního střediska se zapojením zástupců a zástupkyň akademické sféry, byznysu, bankovního a neziskového sektoru, které bude adresovat veškeré výzvy spojené s udržitelností a ekonomickou transformací na státní úrovni

ZNÍ VÁM TO JAKO VÝZVA?

Jsme v tom společně! Public Affairs tým Změny k lepšímu analyzuje rizika a příležitosti plynoucí z nové legislativy a našim členům nabízíme:

MONITORING LEGISLATIVY

Přinášíme klíčové informace z české i evropské legislativy.

Posíláme pravidelný newsletter s výstupy z monitoringu a aktualitami ohledne Green Deal.

LOBBING PRO SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ TRANSFORMACE

Lobbingovou strategii formujeme společně se členy Změny k lepšímu tak, aby odrážela jejich potřeby.

Ministrům, poslancům, europoslancům a dalším klíčovým stakeholderům představujeme pohled členů Změny k lepšímu, a reprezentujeme tak progresivní byznys jak na české, tak na evropské úrovni.

zeměkoule_gd2.png

Zaujala vás naše vize udržitelnějšího a úspěšného Česka? Chcete se zapojit a formovat s námi českou i evropskou legislativu? Napište nám na publicaffairs@klepsimu.cz

bottom of page