top of page

AUTOMATIZOVANÁ PLATFORMA PRO SBĚR ESG DAT

Green0meter
iStock-1436317094.jpeg

Jak lze za pomoci umělé inteligence a sběru dat sledovat dopad firmy na životní prostředí a efektivně jej řídit

KLÍČOVÁ SLOVA:
SHRNUTÍ

Platforma Green0meter Studio automatizovaně asistuje firmám při sběru informací pomocí API, dotazníků, analýzy faktur a veřejných dat. Následně vyhodnocuje uhlíkovou stopu (Scope 1, 2, 3) a také vytváří nefinanční reporty podle CSRD, GRI a SFDR. Kromě toho připravuje zprávy a doporučení na míru, které vedou ke snížení uhlíkové stopy a podpoře cirkularity.

 

Jednou ze společností, která oslovila Green0meter Studio, je firma Home Credit. ESG aktivity Home Credit se zaměřují zejména na odpovědné financování, posílení digitálních schopností a také podporu řady charitativních projektů. Dále se rozhodli podpořit důležitost konceptu ESG ve své externí i interní komunikaci.

 

Díky platformě Green0meter Studio získala společnost Home Credit cenné informace o své ekologické stopě a mohla tak identifikovat oblasti, ve kterých je možné zlepšit svou udržitelnost a snížit svůj negativní dopad na životní prostředí. Analyzování těchto dat umožnilo společnosti formulovat strategie a opatření směřující k naplnění svého závazku vůči udržitelnosti. Společnost tak snadno mohla přiřadit otázky na konkrétní zodpovědné osoby, což umožnilo systematický sběr informací od různých oddělení a poboček.

 

Důležitou součástí řešení je také validace dat manažery, což zvyšuje důvěryhodnost informací a minimalizuje riziko nepřesností. Rozvoj umělé inteligence přináší sofistikovanou analýzu dat a identifikaci klíčových vzorů a trendů, což umožňuje lepší porozumění souvislostem mezi činnostmi firmy a jejím ekologickým dopadem.

PROBLÉM

Nefinanční reporting je v současné době změtí zkratek a mnohdy nepřehledných materiálů. Firmám, které mají zájem o udržitelnost, tak vznikají dodatečné náklady a první kroky jsou náročné. Kromě časové a administrativní náročnosti firmy zatěžuje i to, že se v tématu někdy těžko orientují, chybí jim tedy potřebná data, kapacity a zkušenosti k tomu, aby přijaly informovaná strategická rozhodnutí s reálným dopadem.

iStock-513311684.jpeg
fotka2.jpg
HLAVNÍ KROKY ŘEŠENÍ

Zakladatelé Green0meter Studio viděli, že firmy potřebují dostupnou a škálovatelnou platformu, která je provede dekarbonizací a tranzicí k udržitelným praktikám. Proto vytvořili platformu, která pomáhá společnostem se sběrem dat prostřednictvím API, dotazníků, scanů faktur, či veřejně dostupných dat. Posléze počítá uhlíkovou stopu (Scope 1, 2, 3) a zároveň i nefinanční reporting dle CSRD, GRI a SFDR, připravuje reporty a personalizovaná doporučení pro snižování uhlíkové stopy či cirkularitu za co nejnižší náklady.

 

Mezi data, která se sbírají, patří například informace o počtu zaměstnanců, spotřebě elektřiny, zemního plynu, podílu udržitelné elektřiny, spotřebě vody, papíru, plastů, hliníkových plechovek a mnoho dalších.

 

Využitím technologií poskytovaných Green0meter Studio může Home Credit oficiálně vykazovat svoji uhlíkovou stopu podle reportu ISO 14064, vydávat nefinanční CSRD report dle ESRS standardů a také identifikovat klíčové oblasti, ve kterých lze dosáhnout významných úspor či inovací v oblasti cirkularity pomocí AI doporučení. Digitalizace tohoto procesu umožní společnosti Home Credit lépe monitorovat a spravovat své environmentální úsilí.  Zároveň odpovídají na rostoucí poptávku ze strany zákazníků a investičních partnerů po udržitelných a zodpovědných podnikatelských postupech.

ČASOVÁ OSA

Při implementaci projektu v roce 2022 u komplexní struktury, tak jako je Home Credit (7 zemí přes 3 kontinenty), trvala implementace zhruba 14 týdnů. 

TÝDEN 1 - 2
Definice oblastí reporting
Analýza potřeb společnosti Home Credit
TÝDEN 5 - 8
Sběr dat
Sběr dat z různých zdrojů a oddělení v rámci společnosti
TÝDEN 11 - 12
Výpočet
Kalkulace a analýza dat pro výpočet klíčových ukazatelů
TÝDEN 3 - 4
Identifikace zodpovědných osob
Určení manažerů a sestavení týmu z jednotlivých oddělení
TÝDEN 9 - 10
Validace dat
Ověření dat získaných od různých oddělení a odpovědných osob
TÝDEN 13 - 14
Validace reportingu
Opětovná validace dat a schválení zodpovědnými manažery
Projekt implementace HOME CREDIT v číslech:
  • 11 entit Home Credit

  • Přes 70 lidí zapojených do sběru dat

  • Úspora ~1000 ušetřených člověkodnů na ESG oddělení za rok

  • Doporučená opatření pro snížení v řádu desetitisíců tun CO₂ ekvivalentu, jako například zavedení perlátorů, použití šedé vody, optimalizace dopravy, apod.

Financování projektu:
Vlastní zdroje
Náklady vs zisk:
Pozitivní dopad na finance klientů ušetřením až 60 člověkodnů v porovnání s přípravou výpočtu uhlíkové stopy a reportu interně/za pomoci poradců.
VÝZVY

Jaké byly největší překážky tohoto projektu?

,,Vytvoření automatizované platformy v oblasti, se kterou mají společnosti spojenou negativní konotaci a ke které neexistuje přehledná metodologie. To je největší výzvou, které čelíme,” říká zakladatel Green0meter Studio Karel Kotoun.

064ffc_2d7e8f2ed7644dc999d78b8d7096eb88_mv2.jpg
Reakce na projekt:

“Green0meter nám pomáhá shromažďovat data ze 7 zemí po celém světě. S Green0meterem stanovujeme naše cíle a snadno vytváříme reporty,” říká Vít Papoušek, Sustainability Manažer Home Credit International.

,,Byli jsme zařazeni mezi top inovativní projekty dle Hospodářských novin a objevili jsme se v České televizi a jiných médiích,” říká zakladatel Green0meter Studio Karel Kotoun 

,,Klienti si cení rychlosti sběru dat a přijatelné ceny, která je umožněna automatizací a umělou inteligencí,” dodává.

Jakou radu byste dali těm, kdo chtějí začít s podobným projektem? 

“Za nejdůležitější považujeme nalezení partnerů a expertů v oblasti  udržitelnosti a dosažení rychlé prototypizace platformy. Nejvíce hrdí jsme na vybudování první takové platformy v České republice, zcela za pomoci vlastních zdrojů,”  říká Karel Kotoun, zakladatel Green0meter Studio.

PŘEDSTAVENÍ GREEN0METER

Společnost Green0meter Studio je řízena rovně dvěma zakladateli a její hlavní misí je pomoci společnostem na jejich cestě za udržitelností prostřednictvím dat a umělé inteligence. Hlavním produktem společnosti je digitální platforma, která pomáhá firmám napočítat jejich uhlíkovou stopu, zorientovat se a připravit nefinanční reporting a pomoci jim s tranzicí k udržitelné ekonomice. 


Green0meter vznikl před 3 lety vysazením 1000 stromečků s cílem zachycení CO. Po zjištění, že existují efektivnější metody, začal pomáhat společnostem s výpočtem a snížením jejich uhlíkové stopy. Od té doby se posunul a přidal nové produkty zaměřující se na nefinanční reporting a REGTECH. 

O GREEN0METER
Web:
Lokalita:
Po celé republice
Rok vzniku:
2020
Kontakt:

Zaujal vás tento příklad dobré praxe? Přihlaste se k odběru našeho newsletteru, aby vám nic neuteklo.

bottom of page