top of page
listí fialové
ESG_pruhy_web

ESG Akademie

listí fialové

srozumitelně pro vás a vaši firmu

Environmental, Social a Governance - velké firmy tato kritéria významně ovlivňují už dnes a brzy se dotknou i malých a středních podniků. Díky našim kurzům jim konečně porozumíte a budete vědět, jak je efektivně aplikovat ve své firmě.

PROČ SE ZAPOJIT DO ESG AKADEMIE?

  • Dozvíte se, jak v praxi nastartovat udržitelnou transformaci vaší firmy.

  • Seznámíme vás s nadcházející EU legislativou a ESG reportingem.

  • Akademií provází zkušení lektoři z firem a expertních organizací.

  • Vaše firma bude odolná a konkurenceschopná.

nabídka kurzů

Začněte rychlokurzem, pokračujte certifikátem!

ESG rychlokurz
7 lekcí, 1 hodina video obsahu
Ucelený přehled všech ESG oblastí

V kurzu se naučíte:

  • Co znamenají jednotlivé principy ESG

  • Jaká legislativa EU se k nim váže

  • Jaké výhody ESG firmám přináší a proč je dobré s nimi začít

1 990,-
ESG certifikovaný kurz
26 lekcí, 6 hodin video obsahu
Detailní vysvětlení kritérií E, S, G

V kurzu získáte:

  • Detailní přehled, co všechno obnáší kritéria E, S a G

  • Příklady z praxe

  • Praktické informace jak na ESG reporting

4 990,-
Pro členy Změny k lepšímu je určitý počet licencí k ESG kurzům zdarma.

CO VÁS V ESG AKADEMII ČEKÁ?

Rychlokurz

ESG RYCHLOKURZ

Úvod do udržitelnosti

Na začátek si představíme základy, co je to udržitelnost a klimatická změna a proč je pro firmy důležité se těmito tématy zabývat. 

Legislativa
Zjistíte, jak se udržitelnost promítá do evropské legislativy, kdy a jaké povinnosti pro vás z toho plynou.

Environmental
Blíže vám představíme, jaké vlivy na přírodu a životní prostředí má změna klimatu a jaká praktická opatření můžete zavádět.

Social

Zde vás provedeme tím, co vše spadá pod princip “Social” a jaká opatření můžeme v této oblasti aplikovat.

Governance

Jak lze udržitelnost zavádět do způsobu řízení podniků?

Výhody ESG pro firmy

Jaké výhody plynou pro firmy, které se rozhodly do svých procesů důsledně zavést principy E, S a G?

Jak na udržitelnost ve vaší firmě

Získáte praktické tipy, jak s udržitelností začít přímo ve vaší firmě. 

Certifikovaný kurz

ESG CERTIFIKOVANÝ KURZ

ÚVOD

Co znamenají jednotlivá písmena ESG?

Radek Ščotka ze společnosti Argeus seznamuje s obecným vysvětlením ESG kritérií.

ESG v Evropském kontextu

Ondřej Ptáček ze společnosti PwC vysvětluje, jaký je postoj EU k ESG kritériím, které nástroje a dokumenty k nim EU vydává a jaký vliv budou mít opatření na podniky? 

Jak určit podstatná ESG témata a jak je reportovat?

Od Filipa Gregora z firmy Frank Bold zjistíte, jaké standardy jsou v EU pro ESG reporting požadovány.

Proč jsou ESG kritéria důležitá pro byznys?

Eva Malá Beluská ukazuje na příkladu dobré praxe IKEA, proč je důležité vnímat ESG kritéria jako realitu budoucnosti.

Proč se banky zabývají ESG kritérii?

Rozhovor Evy Bučové z ING a Matúše Púlla z České spořitelny o tom, jak banky přistupují k ESG kritériím, co jsou udržitelné finance nebo zelené úvěry. 

9+1 důvodů, proč zavést udržitelnost!

Dan Heuer z Fair Venture představuje 10 důvodů, v čem je dobré začlenit prvky udržitelnosti do DNA firmy.

Příklad dobré praxe: Biopekárna Zemanka

Jan Zeman představuje Biopekárnu Zemanka, v jejíž DNA jsou zásady udržitelnosti od samého počátku. 

ENVIRONMENTAL

Úvod do environmentálních problémů

s Ondrášem Přibylou z organizace Fakta o klimatu 

Jak vykazovat indikátory o dopadech na ŽP?

Dan Heuer z Fair Venture dává přehledný návod, které indikátory o vašich dopadech na životní prostředí jsou ty nejdůležitější. 

Uhlíková stopa firem

Hlavní analytik Nano Green Prokop Čech na základě dat popisuje, jak se Češi zajímají o udržitelnost. Zároveň vysvětluje, pro koho je měření uhlíkové stopy užitečné a jak měření případně provádět.

Hlavní zásady pro práci s uhlíkovou stopou

Jaké je tržní a legislativní zázemí měření uhlíkové stopy? Které standardy a certifikace využívat? A jaké jsou hlavní zásady pro práci s uhlíkovou stopou? Na tyto otázky odpovídá video s Lukášem Ferklem z EnviTrail.

Fotovoltaika pro firmy – jakou cestou se vydat?

Jan Krčmář, ředitel Solární asociace ukazuje  flexibilní řešení fotovoltaiky pro malé, střední i velké podniky. 

Jak rychle nastavit principy cirkulární ekonomiky?

O čem je cirkulární ekonomika, jaké jsou její prvky a co může do budoucna přinést v souvislosti s ESG kritérii? Na příkladech dobré praxe fungování cirkulární ekonomiky představuje Laura Mitroliosová z CIRA Advisory.

Příklad dobré praxe: CYRKL

Vojtěch Pilnáček představuje CYRKL, společnost, která se zabývá tím, jak využívat odpady a přeměňovat je v hodnotu i na zdánlivém konci životnosti materiálů.

SOCIAL

Úvod do sociálních problémů

Jakým sociálním problémům čelíme v ČR i ve světě přibližuje Markéta Vinkelhoferová ze sítě TESSEA.

Jak vykazovat indikátory o vašich zaměstnancích?

Proč, co a jak vykazovat o vašich zaměstnancích? Jak můžete integrovat sociální kritéria do reportů ESG? Které fáze procesu opravdu nesmíte vynechat? Popisuje Lucie Martincová z PwC

Jak reportovat o vašem vlivu na společnost?

Proč je důležité věnovat se reportingu o lidských právech? Jak reporting ohraničuje Taxonomie EU a co je důležité pro investory? Na tyto a další otázky odpovídá Filip Gregor z Frank Bold.

Proč mít život i firmu pestřejší?

Jak se téma diverzity pojí s inovacemi? Můžete díky větší diverzitě ve firmě zvyšovat příjmy? Prezentace Tomáše Pouchy ze společnosti Magnoli uzavírá kategorii sociálních kritérií.

GOVERNANCE

Úvod do problematiky řízení

Proč je téma udržitelnosti aktuální i pro management organizací? Obecný vhled do oblasti governance vám v tomto videu předá Petr Vítek z Impact Hub. 

Jak vykazovat indikátory o řízení vaší firmy?

Jaká kritéria se týkají vaší společnosti v oblasti řízení podniku a jak si nastavit cíle odpovědnosti v rámci udržitelnosti? O tom hovoří Dan Heuer ze společnosti Fair Venture a Impact Metrics. 

Můžete mít vliv na udržitelnost vašich dodavatelů?

Barbora Geršlová z IKEA představuje projekt IWAY 6.0. Popisuje na jaké oblasti má dopad a odkrývá interní procesy i principy působení.

Proč je transparentnost ve vlastnictví důležitá?

O podmínkách transparentnosti se dozvíte ve videu od Evy Bučové z ING.

JAK NA REPORTING

Koho se týká ESG reporting?

Dan Heuer z Fair Venture a Impact Metrics vám sdělí, kdy se ESG legislativa začne týkat vaší firmy.

Co musí ESG report splňovat?

Představí vám veškeré požadavky, které jsou pro reporting nutné.

Co přesně zveřejňovat v ESG reportingu?

Z prezentace Dana Heuera dále získáte cenné informace, co vše musí report obsahovat.

Proces ESG reportingu?

Dozvíte se, jak krok po kroku postupovat při sestavení strategie a reportu a jak je to s verifikací třetí stranou.

Lektoři certifikovaného kurzu

Potřebujete poradit s ESG Akademií? Máte problém s přístupy?
Napište nám na
vzdelavani@klepsimu.cz.

bottom of page