top of page

ESG certifikovaný kurz

O programu

Vítejte v ESG certifikovaném kurzu Změny k lepšímu, který je věnovaný nefinančnímu reportingu! Zkratka ESG, která vznikla z anglických slov Environmental, Social a Governance, se týká otázek dopadů na životní prostředí, společnost a řízení rizik. V certifikovaném kurzu získáte přístup k 6 hodinám video obsahu, kde vás odborníci detailně zasvětí do problematiky ESG. Součástí jsou i doplňkové materiály a další zdroje. Doporučujeme projít si všechny dostupné materiály - na konci každé přednášky na vás čeká krátký test. Otázky testu mohou mít více správných odpovědí. Pro úspěšné absolvování testu je třeba získat alespoň 80% správnost odpovědí. Po dokončení kurzu získáte certifikát. Kurz je rozdělen do 3 částí. 1. Úvod do ESG, kde se nejprve seznámíte s jednotlivými principy ESG, jaká se k nim váže legislativa EU a proč se ESG zabývají banky. 2. V druhé části jdeme s jednotlivými principy E, S a G více do hloubky. - V rámci kritéria E zjistíte, co je relevantní při měření uhlíkové stopy, jak nakládat se zdroji a nechybí ani příklady dobré praxe; - V sekci kritéria S se dozvíte, proč jsou pro budoucnost vaší firmy důležité rovné příležitosti či dodržování lidských práv ve vašich dodavatelských řetězcích; - V oblasti G se dozvíte na co dát pozor z hlediska řízení firmy, transparentnosti vlastnické struktury nebo etiky podnikání. 3. Ve třetí části kurzu se názvem Jak na reporting ESG vám krok po kroku ukážeme jak sestavit ESG report a provedeme vás celým procesem od analýzy až po reporting včetně příslušné legislativy. Tipy: - Uložte si kurz do lišty záložek ve Vašem prohlížeči a dostanete se ke kurzu jednoduše a rychle bez hledání přístupů. - Nechce se vám stahovat po jednom? V závěru kurzu si můžete všechny materiály stáhnout najednou!

K tomuto programu se můžete připojit i použitím mobilní aplikace.

Cena

4 990,00 Kč

Už jste účastníkem? Přihlaste se

bottom of page