top of page
média

Test space (skryté)

...sledovat aktuální informace

Investice odolné vůči změnám klimatu

Světová ekonomika se přebarvila na zeleno a Česko zvažuje kam investovat, aby v rychle rostoucí konkurenci obstálo.

Byznys lídrům, kteří sledují dlouhodobý horizont podnikání a investic, je jasné, že cesta k této vizi vede jedině skrz udržitelnou transformaci ekonomiky a především dekarbonizaci průmyslu a energetiky. Chceme převzít model přijatý bankami a přenést ho na národní úroveň, například prostřednictvím aukčních mechanismů nebo přenastavením pravidel veřejné podpory a zadávání veřejných zakázek. Pomáháme státu využít principy ESG v rámci investic do vzdělávání, inovací a infrastruktury. Pomozte nám formovat konkurenceschopnou, udržitelnou a inovativní ekonomiku Česka pro 21. století.

zeměkoule_gd2.png

INVESTICE ODOLNÉ VŮČI ZMĚNÁM KLIMATU

Světová ekonomika se přebarvila na zeleno a Česko zvažuje kam investovat, aby v rychle rostoucí konkurenci obstálo.

Byznys lídrům, kteří sledují dlouhodobý horizont podnikání a investic, je jasné, že cesta k této vizi vede jedině skrz udržitelnou transformaci ekonomiky a především dekarbonizaci průmyslu a energetiky. Chceme převzít model přijatý bankami a přenést ho na národní úroveň, například prostřednictvím aukčních mechanismů nebo přenastavením pravidel veřejné podpory a zadávání veřejných zakázek. Pomáháme státu využít principy ESG v rámci investic do vzdělávání, inovací a infrastruktury. Pomozte nám formovat konkurenceschopnou, udržitelnou a inovativní ekonomiku Česka pro 21. století.

zeměkoule_gd2.png
zeměkoule_gd2.png

INVESTICE ODOLNÉ VŮČI ZMĚNÁM KLIMATU

Světová ekonomika se přebarvila na zeleno a Česko zvažuje kam investovat, aby v rychle rostoucí konkurenci obstálo.

Byznys lídrům, kteří sledují dlouhodobý horizont podnikání a investic, je jasné, že cesta k této vizi vede jedině skrz udržitelnou transformaci ekonomiky a především dekarbonizaci průmyslu a energetiky. Chceme převzít model přijatý bankami a přenést ho na národní úroveň, například prostřednictvím aukčních mechanismů nebo přenastavením pravidel veřejné podpory a zadávání veřejných zakázek. Pomáháme státu využít principy ESG v rámci investic do vzdělávání, inovací a infrastruktury. Pomozte nám formovat konkurenceschopnou, udržitelnou a inovativní ekonomiku Česka pro 21. století.

zeměkoule_gd2.png

ČESKO NENÍ SKANZEN

Nekončícími diskuzemi o smyslu opatření v boji s klimatickou změnou jsme ztratili desítky let. 

Dnes se ocitáme v situaci, kdy naše země neprosperuje a konzervativní přístup ohrožuje naši konkurenceschopnost. Česku chybí vize, nebo spíš její praktická aplikace. Ve Změně k lepšímu už svoji vizi píšeme několik let a nabízíme ji i  státu. Modernizujme tuzemskou energetiku a nakládejme zodpovědně se surovinami za využití principů cirkulární ekonomiky. Podpořme náš průmysl ve výrobě zelených technologií a investujme do kvalitní dopravní infrastruktury, která nám umožní pohybovat se bez emisí. Nečekejme, až z nás bude skanzen. Zařaďme Česko mezi klíčové ekonomiky 21. století!

ČASOVÁ OSA

Startup CITYA vznikl v roce 2021 a od té doby proběhlo několik významných událostí

od roku 2022
2023
Ocenění
Dominik Janík (CEO) oceněn
Osobností roku soukromého sektoru v soutěži Chytrá města
2024
Spolupráce s partnery
Legislativní změny
spolupráce s Ministerstvem dopravy na legislativě týkající se operativní hromadné dopravy
2024
2023
2023
Další zapojení
2023
KlikBus v Brně
Pilotní projekt s Dopravním podnikem města Brna
2022
Pražská aglomerace
Spolupráce s Regionálním organizátorem PID a městem Praha pro zavedení poptávkové dopravy v příměstských aglomeracích
Pilot Letiště Praha
Pilotní projekt svozu zaměstnanců pražského letiště
2022
Zahájení Říčany 
Počátek komerčního fungování a rozšíření do okolních 11 obcí
2022
Spolupráce s městy
Navázána s desítkami měst v ČR, ale i na Slovensku a v Polsku
Optimalizace dopravy 
pro seniory a handicapované
Modelování a simulace pro PID a DPMB
První datové analýzy a simulace
pro Pardubický kraj a města - Třinec, Moravská Třebová, Modřice a Benešov
Konzultační firmy a dopravci, kteří doporučují dalším

No plans available

Once there are plans available for pruchase, you'll see them here.

CHCI...

...se propojit s udržitelnými iniciativami a projekty

...se zapojit do komunity

...se dál vzdělávat

...sledovat aktuální informace

...se poradit s konzultanty

...najít vhodné nástroje a platformy

bottom of page