top of page

ESG Akademie LIVE 24. 10. 2022 (Reportáž)

Videokurz, který se stal průvodcem udržitelnosti pro mnohé z vás - to je ESG Akademie. Na konci října jsme uspořádali první LIVE event pro naše absolventy. Osobní setkání účastníků s experty a expertkami videokurzu mělo skvělý ohlas a rozhodně tak nebylo poslední.Propojili jsme na akci ty, kdo úspěšně prošli naší ESG Akademií, s experty na problematiku ESG. Konkrétně Lukášem Ferklem z EnviTrail, Danem Heuerem z FairVenture, Laurou Mitroliosovou z CIRAA a Ondřejem Ptáčkem z PwC.


Jak přesvědčit vedení firmy, že ESG má smysl a stojí za to s ním začít? Z jakého výchozího bodu se pak pustit do práce, jaké by měly být první kroky? A jak obsah práce, která se skrývá za zkratkou slov Environmental, Social a Governance, vysvětlit kolegům, kteří o oblasti nic netuší?


Kde a jak začít? Podle Dana Heuera je důležité si jako první krok udělat analýzu materiality. Tedy určit, jaký směr a co konkrétně pro danou firmu dává největší smysl. Až poté definovat strategii a konkrétní opatření. Důležitost pečlivé přípravy potvrdila i Laura Mitroliosová, která doporučuje zaměřit se i na to, jaké aktivity má firma za sebou a jakých oddělení a lidí se tato problematika dotýká.


Podle Lukáše Ferkla jsou nejlepší přesvědčovací taktikou tvrdá data a vyčíslení úspor, které může nový přístup přinést. Postavte si business case udržitelnosti jako úsporu pro firmu a mitigaci rizik, spojených například s energetickou krizí. Po udržitelných řešeních je dnes rovněž poptávka jak u spotřebitelů, tak u odběratelů. Napříč panovala shoda také v tom, že ESG kritéria by měly být nedílnou součástí risk managementu firem.

Jste absolventem ESG Akademie a chtěli byste příště na takovém setkání být? Další akci plánujeme na únor 2023 a určitě vám o ni dáme vědět v našem newsletteru, nebo na sociálních sítích. A pokud jste naším videokurzem zatím neprošli, můžete to změnit ještě dnes.
Comments


bottom of page