top of page

ESG Akademie LIVE

Zveme vás na první setkání pro absolventy a absolventky certifikovaného kurzu ESG Akademie Změny k lepšímu.


Sejdeme se v pondělí 24. října od 14:00 do 17:00 hod v Impact Hub Praha K10 na Vinohradech!

Cílem setkání je propojit absolventy ESG Akademie s experty a expertkami, kteří se podíleli na jejím vzniku. Na prvním setkání se na vás těší:

Facilitovat diskuzi bude Jindřich Fialka z inovačního studia Q Designers.


 

Absolventi a absolventky díky tomuto setkání mohou najít odpovědi na konkrétní výzvu, se kterou se potýkají při zavádění ESG kritérií ve svých firmách. Zároveň je toto setkání příjemnou příležitostí pro networking s lidmi z oboru.


Jste absolventy ESG Akademie a chcete se ESG Akademie LIVE zúčastnit? Přihlaste se zde a zašlete svou výzvu na e-mail tereza.smrckova@klepsimu.cz do 21. 10. 2022.


Jak bude ESG Akademie LIVE probíhat ?

  1. Každý z účastníků pošle do 21. 10. emailem na tereza.smrckova@klepsimu.cz popis konkrétní výzvy, kterou právě řeší. Tyto výzvy předáme našim expertům, kteří k nim připraví své poznámky pro diskuzi.

  2. Následně proběhne moderovaná diskuze, kde experti i ostatní účastníci hledají řešení těchto výzev. Vítané je i sdílení podobné zkušenosti z vlastní firmy.

  3. Na konci si každý odnese množství inspirace nebo rovnou návrhy řešení vlastního problému. Zároveň může pomoci s řešením i ostatním.


Jak správně formulovat výzvu?

Ideální způsob, jak výzvu formulovat, spočívá ze 2 kroků.

  1. Popište co nejlépe svůj problém nebo výzvu, které řešíte. Máte k dispozici relevantní data? Například kalkulaci financí, výpočet uhlíkové stopy, konkrétní feedback zaměstnanců firmy, přehled stakeholderů a jiné důležité informace?

  2. Položte jednou větou otevřenou otázku, která z výzvy vyplývá, a chcete na ni získat odpověď.


Například:

Popis situace

"Naše firma se zaměřuje na výrobu automobilových dílů. Již jsme udělali kroky v rámci E: přešli jsme na obnovitelné zdroje energie (CO2 stopa snížena o 23 %), s dodavateli pracujeme na snížení množství jednorázových obalových materiálů (ušetříme až 12 tun ročně). V rámci kritérií S a G ale nevíme, jakým směrem se posouvat."

Otevřená otázka jednou větou

Jakým způsobem se můžeme dále posunout?

 

Máte zájem se ESG Akademie LIVE zúčastnit, ale ještě nemáte absolventský certifikát? Ještě máte šanci kurz vystudovat a registrovat se do 19. 10. 2022! Více informací o ESG Akademii najdete zde. 🎓Commentaires


bottom of page