SPRÁVNÍ RADA

Michal Veselý

Předseda správní rady

Vizionář, stratég, milovník přírody, ekonom a marketér. Pracuje jako ředitel marketingu a brand manažer inovační agentury JIC. Environmentálními tématy se profesionálně zabývá od roku 1999 v barvách Nadace Partnerství a jako ředitel mezinárodní Environmental Partnership Association. Inspiraci nabíral na studijních a pracovních cestách do Amazonie, USA, Madagaskar či na Nový Zéland. Působil ve správních radách Business Leaders Forum a European Green Belt, dlouhodobě spolupracoval s Climate Alliance a European Foundation Center. Má zkušenost jako hodnotitel Evropské komise H2020 projektů v oblasti cirkulární ekonomiky i jako investor a podnikatel. Podílel se také například na organizaci Ekofilmu, rozjel soutěž European Tree of the Year nebo jako hlavní autor připravil projekt LIFE Tree Check řešící adaptaci středoevropských měst na změnu klimatu. Stejně jako jeho mateřský JIC, věří, že podnikání a podnikatelé jsou těmi, kdo může zásadním způsobem přispět k pozitivní změně společnosti a řešení globálních výzev.

  • LinkedIn
Michal_Vesely_1_edited.jpg

Martina Kafková

Místopředsedkyně správní rady

Martina Kafková založila eventovou agenturu M-Ocean. Vytvořila koncepty a komunikační strategie pro nejrůznější vzdělávací programy, konference, festivaly a spoustu dalšího. Ke svým projektům se postupně vrací a implementuje do nich udržitelné principy. Největší smysl jí dává přeměna ekonomiky v inteligentní organismus, v němž všechny firmy a instituce převezmou odpovědnost za zdravou planetu připravenou pro další generace. Je certifikovanou lektorkou osobnostního rozvoje a ve volných chvílích se věnuje hloubkovému či jeskynnímu potápění nebo četbě sci-fi literatury.

  • LinkedIn

Jiří Helán

Člen správní rady

Úspěšnou a oceňovanou profesní kariéru začal Jiří Helán studiem práv na Masarykově univerzitě v Brně. V roce 2012 založil spolu se svým bratrancem advokátní kancelář KROUPAHELÁN. Podařilo se jim přitáhnout pozornost právníků a advokátů k cirkulární ekonomice, odpadovému hospodářství a veřejným investicím. O osm let později už za svoji činnost získali ocenění Nejlepší právnická firma roku a vydali e-book s názvem Jak na cirkulární ekonomiku, který je díky jejich bohatým zkušenostem praktickou příručkou pro realizaci veřejných zakázek právě v oblasti cirkulární ekonomiky.

  • LinkedIn
Jiri_Helan_1.jpg
Martin_Sedlak_1.jpg

Martin Sedlák

Člen správní rady

Začal studiem energetického inženýrství na VUT v Brně a nyní zastává pozici programového ředitele Svazu moderní energetiky, který se zasazuje o postupnou dekarbonizaci české ekonomiky. Je zakladatelem portálu Obnovitelně.cz a působí také v Alianci pro energetickou soběstačnost. Zde propojuje producenty energie z obnovitelných zdrojů, profesionály z oblasti šetrného využívání energie s širokou veřejnost.

  • LinkedIn

Cyril Klepek

Člen správní rady

Profesní dráhou Cyrila Klepka se prolínají inovace. V minulosti vedl sektor inovací korporátní části Raiffeisenbank a nebo ve firmě Direct People, kde se zaměřoval na cirkulární ekonomiku a projekty z oblasti smart cities. Je zakladatelem startupu Cyrkl – největšího digitálního odpadového tržiště ve střední Evropě, které kromě propojování původců odpadu a recyklátorů z celého světa pomáhá firmám s implementací principů cirkulární ekonomiky do praxe. Vystudoval VŠE v Praze, kde následně předčasně ukončil PhD., několik semestrů strávil ve Švédsku a na Novém Zélandu.

  • LinkedIn

Dan Heuer

Člen správní rady

Dan věří, že soukromý sektor může přinést řešení globálních problémů. V rámci studia Sociální ekologie se zaměřil na roli firem v udržitelném rozvoji a v roce 2018 spoluzaložil poradenskou společnost Fair Venture, kde pomáhá firmám udržitelnost plánovat, reportovat a komunikovat. V minulosti Dan pracoval v síti CEE Bankwatch Network na sledování evropských bank a kreditních exportních agentur.

Ve studiu Sociální ekologie pokračuje na doktorátu se zaměřením na hodnocení udržitelnosti. Ve chvílích, kdy nepropojuje udržitelnost s podnikáním, kombinuje jeho milovaný kiteboarding s cestováním.

  • LinkedIn

Stanislav Kutáček

Člen správní rady

Stanislav Kutáček je muž mnoha profesí. Od roku 2001 konzultuje strategické plánování v několika organizacích a komunitách, dlouhou dobu působil jako finanční ředitel Frank Bold a nyní zde působí jako konzultant a garant rozvojových projektů. Spoluzaložil první český carsharing Autonapůl, kterému předsedá. Z jeho popudu vznikla oborová Asociace českého carsharingu, byl jejím prvním předsedou. Je členem v Rady Hnutí Duha. Získal doktorský titul z veřejné ekonomie na Masarykově univerzitě. Mezi studenty zůstal v roli učitele ekonomie.

  • LinkedIn
Stanislav_Kutacek_2_1.jpg

DOZORČÍ RADA

Petr_Vitek_1.jpg

Petr Vítek

Předseda dozorčí rady

Má za sebou dobrovolnické mise Člověka v tísni v Namibii a dobrovolničení pro Amnesty International. Spoluzakládal Impact Hub v Praze, Brně i Ostravě a následně i Impact Investment Fund Tilia Impact Ventures. Přes deset let se v Deloitte Consulting Petr věnoval také konzultacím pro soukromý sektor v oblastech zvyšování výkonnosti, plánování strategií a rozvoje lidského kapitálu. Je členem správní rady Nadace České spořitelny věnující se systémové změně českého školství a také Asociace společenské odpovědnosti.

  • LinkedIn

Soňa Jonášová

Členka dozorčí rady

Inovátorka, vizionářka a výrazná tvář boje za cirkulární ekonomiku - Soňa Jonášová. Založila Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN), v jehož čele jako ředitelka stojí. Vede také několik výzkumných projektů zaměřených především na uzavírání biologických a technických cyklů v rámci udržitelného rozvoje společnosti. Ví, že aby se pohly ledy, je nutné někdy spolupracovat se státní správou - svůj čas proto dělí i mezi  pracovní skupiny na MŽP, MPO a MMR, které se soustředí na využívání druhotných surovin a rozvoj chytrých měst a regionů.

  • LinkedIn
Sona_Jonasova_1.jpg
Barbora_Petrova_1_1.jpg

Barbora Petrová

Členka dozorčí rady

Specialistka na korporátní a politickou komunikaci, osobní image building a public relations. Má patnáctiletou praxi v marketingu, věnuje se především IT, vývojářským a technologickým firmám nebo mediálním domům. Vedla nebo spolupracovala na kampaních v parlamentních, evropských, senátních i komunálních volbách v Česku, na Slovensku i jinde v regionu střední a východní Evropy. Přednáší politologii a politickou komunikaci na Masarykově a Karlově univerzitě. Je členkou správní rady Nadace Partnerství a Spotřebitelského fóra. Její smích je ze všech členů volených orgánů zdaleka nejďábelštější.

  • LinkedIn