top of page

Průzkum:
Energetika a surovinová bezpečnost 2024

Třídění a recyklace odpadů jako zdroj surovin roste u Čechů na popularitě

Zájem o státní podporu energetické nezávislosti na ruském plynu už nemá u české veřejnosti takovou podporu, jako tomu bylo v roce 2022 po vypuknutí invaze na Ukrajinu. Krom dodávek odjinud lidé vidí řešení surovinové bezpečnosti ve využití odpadů, třídění i v rozšířené odpovědnosti výrobců za jejich produkty. To jsou hlavní výstupy reprezentativního omnibusového šetření, které provedla byznysová platforma Změna k lepšímu ve spolupráci s Omnicom Media Group v červnu 2024 na reprezentativním panelu 500 lidí. Odpovědi odráží trend ve srovnání se stejnými otázkami ze září 2022. 

Na otázku „Měl by podle Vás stát podporovat energetickou nezávislost na ruském plynu dotacemi na zateplování domů a fotovoltaické panely, které by domácnostem pokryly 95 % nákladů?“ odpovídalo kladně 65 % respondentů. To je alepo zaokrouhlení propad o 13 procentních bodů oproti předchozímu průzkumu. Naopak odmítající posílili o 7 procentních bodů na 22 %. Zvýšený podíl respondentů (12 % oproti 6 %), kteří odpověděli „nevím“, naznačuje možnou nejistotu nebo nedostatek informací mezi veřejností. Data vykazují stabilní hodnoty napříč populací.

image.png

„Na datech vidíme pokles společenské poptávky po veřejné finanční podpoře obnovitelných zdrojů. Dlouhodobá data STEM přitom ukazují, že společenská podpora obnovitelné energie je v Česku stále vysoká. Na poklesu se tak mohla projevit společenská únava z konfliktu na Ukrajině nebo vyprchávající aktuálnost energetické krize. Roli ale může hrát i větší podíl solárních panelů na střechách českých domácností. Domácnosti vnímají aktuální vysokou míru návratnosti, a investiční podporu od státu už nepovažují za tolik zásadní pro rozvoj obnovitelných zdrojů. Správným krokem by teď mělo být zjednodušení administrativních procesů a investice nasměrovat do budování sítí.“  komentuje Gabriela Měsícová, Public Affair manažerka Změny k lepšímu.

V rámci otázky „Co by stát podle Vás měl udělat, aby reagoval na ohrožení či omezení dodávek surovin kvůli válce na Ukrajině?“ si ve srovnání s rokem 2022 pohoršilo zálohování – ze 43 % na 32 %.  Naopak třídit odpad jako zdroj pro další využití teď lidé kvitují o téměř 7 procentních bodů více.

image.png

Rostoucí zájem o třídění ukazují zejména lidé ve věku od 15 do 44 let, tento trend je patrný i v hlavním městě, kde se podpora zvýšila z 29 % na 42 %.

image.png

„Vidíme pozitivní trend v postoji k třídění. Přinejmenším v separaci odpadu jsou Češi a Češky tradičně na špici. Je proto škoda, že stávající systém nedokáže dostatečně využít této příležitosti. Nejen mezi členy Změny k lepšímu můžeme už nyní najít řadu vysoce inovativních českých firem, jako je například Stabilplastik. Ty dokáží plastový a další odpad úspěšně přetavit v kvalitní výrobky. Pokud těmto firmám vytvoříme vhodnou infrastrukturu a legislativní podmínky pro materiálové využívání odpadu, podpoříme také jejich úspěšnost u nás i ve světě,“  uzavírá Gabriela Měsícová ze Změny k lepšímu.

Krok správným směrem by v tomto ohledu mohlo znamenat představení systému rozšířené odpovědnosti výrobců. Přenesl by odpovědnost za konkrétní komodity z obcí na výrobce. Správně nastavený systém by mohl vést nejen k efektivnějšímu opětovnému využívání produktů, ale také k lepšímu materiálovému využití odpadu nebo ke zmenšení negativních dopadů výrobků na životní prostředí.

Změna k lepšímu je byznys platforma pro firmy, která vidí v udržitelnosti příležitost. Přihlaste se k newsletteru a získávejte pravidelně informace o zelené transformaci. Sledujte nás na LinkedInu nebo se rovnou staňte členem a zařaďte se mezi progresivní firmy českého byznysu.

Pro plná zdrojová data prosím kontaktujte Magdalenu Láskovou.

bottom of page