top of page

Vybírejme své zdroje chytře

Využití solární energie přímo v místě spotřeby patří k nejdostupnějším řešením, kterými může firma snížit svou uhlíkovou stopu a vyslat tak silný signál směrem k zákazníkům a zaměstnancům.

Fotovoltaické panely na střeše výrobní haly

Záměr instalovat vlastní fotovoltaickou elektrárnu často vede ke hlubší transformaci energetického hospodářství firmy. Firmy se snaží maximalizovat soběstačnost souběžnými investicemi do úsporných opatření, snižují emise přechodem na tepelná čerpadla nebo ji kombinují.


Fotovoltaika je téměř bezúdržbové zařízení, životnost panelů je 30–40 let. Návratnost bez dotací se pohybuje kolem 10 let, s dotací pak klesá k 5–6 rokům.


Jak jsme na tom dnes?

Zájem o fotovoltaiku na střechách firem vyvolalo zavedení podpory v rámci operačních programů Ministerstva průmyslu. Poslední výzva určená přímo pro solární instalace s nebo bez akumulace dokonce několikanásobně překročila svou alokaci. Nevýhodou současného systému dotací je však jeho nekontinualita a protahující se vyhodnocování žádostí. Oborové asociace však usilují o vytvoření pružného a předvídatelného systému podpory pro nové instalace, pro které mají být zdroje prostředky v rámci Modernizačního fondu. Lze ale využít také miliardy, které získá ČR v rámci Fondu obnovy.

Solární panely na pozemku firmy

Projekty instalací fotovoltaických elektráren, které díky podpoře v posledních dvou letech vznikly, mají instalovaný výkon od desítek po stovky kilowattů. Některé projekty se dokonce pohybují okolo 1 MWp. Návratnost je pak dána mírou vlastního využití sluneční elektřiny ve firmě – ekonomika projektu je založená právě na úspoře výdajů za nekoupenou elektřinu ze sítě. Projekty mohou být návratné za 6 let.


Kde se inspirovat?

Mezi známé instalace, které vznikly díky podpoře, patří solární elektrárna na střechách společnosti LEGO (téměř 1 MWp), Škoda Auto (440 kWp) či obchodních domech Lidl (osm prodejen, ve kterých solární elektřina uspoří 20 % elektřiny ze sítě).


Česká společnost Malfini (původně Adler) vybudovala na svém logistickém centru v Ostravě unikátní hybridní fotovoltaický systém. Ten kombinuje různé panely optimálně nastavené pro výrobu v létě i zimě, dobíjení vysokozdvižných vozíků i elektromobilů a akumulaci pro případ blackoutu.


Jak na to?

  • Firmy si mohou nechat zpracovat energetický audit nebo nabídku od dodavatele FV elektráren. Mohou také rozmyslet možnost hlubší transformace nakládání s energiemi připravit studii propojení FVE s (mikro)kogenerací, dobíjením elektromobilů nebo dokonce akumulací s možností řízení čtvrthodinového maxima.

  • Pozitivní změnu přinese také přizvání zaměstnanců ke společnému oslovení dodavatelské společnosti. Hromadná zakázka může pomoci snížit náklady, a zaměstnanci tak mohu také přispět ke snížení své uhlíkové stopy.


Solární panely na střeše budovy


Jak pomůže Změna k lepšímu?

  • Budeme sdílet příklady dobré praxe a motivovat firmy k přijetí závazku 100% obnovitelné firmy.

  • Budeme prosazovat nastavení stabilních nástrojů podpory. Budeme sledovat:

    • Kolik členských firem si nechalo zpracovat audit nebo nabídku a kolik z nich ji realizovalo.

    • Kolik firem přizvalo do solárního programu také své zaměstnance.

A co by se mělo stát v horizontu tří let?

Segment firemních fotovoltaik poroste o 100 MW ročně.

コメント


bottom of page