top of page

Konference Circular Economy: it’s CEO’s agenda


Představování Změny k lepšímu pokračovalo další zářijovou konferencí Circular Economy: It's CEO's agenda!, tentokrát skrze slova Stanislava Chvály, CEO firmy Nano Energies.


Stanislav Chvála, CEO, Nano Energies


Konference byla svolána společností CIRA Advisory a Institutem Cirkulární Ekonomiky, který v České republice už více než pět let pomáhá a radí ekonomickým subjektům v otázkách oběhového hospodářství jak ve veřejném, tak v soukromém sektoru.


Této konference, která se konala ve středu 9. září v pražském Opero, se zúčastnili ředitelé a vrcholoví manažeři ze společností působící například v oblastech energetiky, maloobchodu, či výrobců potravin spolu s hlavními představiteli českého udržitelného podnikání – např. Impact Hub, CIRAA, nebo Nano energies. Konference se rovněž zúčastnili ředitelé českých poboček nadnárodních korporací (např. IKEA, Coca-Cola a Nestlé), a všichni společně účastníkům a sobě navzájem ukázali, jak se oběhové hospodářství může stát dlouhodobou firemní strategií. Na konferenci tak zaznělo několik příkladů z praxe, které dokázaly, že optimalizací výrobních procesů, či změnou konkrétních návrhů výrobků, vede k významné úspoře vody, stejně jako ke snižování obalového odpadu.


Commentaires


bottom of page