top of page

ESG Akademie Změny k lepšímu

ESG. Zkratka, která ovlivňuje a ještě hodně ovlivní byznys nejen v ČR, ale v celé EU. Proto na přelomu května a června spustíme ESG Akademii. Jak název napovídá, půjde primárně o edukaci, ale také o zlepšení orientace v problematice, konzultace s experty a expertkami a sdílení příkladů dobré praxe.


ESG kritéria jsou spojená s reportingem udržitelnosti, který za rok 2023 budou muset firmy nad 250 zaměstnanců s obratem přes 50 milionů eur (cca 1,3 miliardy korun) zahrnout do své výroční zprávy. Že se tato povinnost nijak netýká malých a středních podniků? Omyl!

Skrz dodavatelsko-odběratelské řetězce velkých firem se totiž tato povinnost dotkne všech. Jak ESG reporting již nyní zohledňují například v IKEA, si můžete poslechnout v jednom z dílu Dobrých zpráv s Evou Malou Beluskou a Danem Heuerem z Fair Venture, který se na přípravě ESG Akademie aktivně podílí.


ESG Akademie bude rozdělená do 4 výukových video bloků:

  • Úvod do ESG

  • E = environment (vliv na životní prostředí, využívání zdrojů, emise etc.)

  • S = social (rovné příležitosti, bezpečnost práce, dodržování lidských práv apod.)

  • G = governance (řízení firmy, transparentnost, etika atd.)

V rámci edukace se zaměříme na jednotlivé oblasti, jak je měřit a správně vykazovat.


Na ESG Akademii se svou expertízou podílejí odborníci a odbornice nejen z členských firem a organizací Změny k lepšímu - například ING, PwC, Česká spořitelna, Fair Venture, Fakta o klimatu, Cyrkl, CIRAA, IKEA, Frank Bold, Bureau Veritas a mnozí další.


Akademie je určena těm, kdo se ve firmách a organizacích věnují sustainability managementu, CSR, legislativě nebo jsou ve vedoucích pozicích.


Výuková videa budou pro členy Změny k lepšímu ke zhlédnutí zdarma.


Na edukační online videa a studijní materiály naváže série setkání pro absolventy a absolventky. V masterclass skupinách s experty a expertkami půjdeme do detailu a otevře se také prostor pro praktické dotazy a jejich řešení.


Chcete absolvovat ESG Akademii? Více informací a možnost se přihlásit spustíme již brzy! Sledujte náš web, LinkedIn nebo začněte odebírat pravidelný newsletter.

Comments


bottom of page