top of page

Co přinesl průzkum? Ne pro Green Deal, ale jeho cílům jednoznačné ano

Green Deal v Česku budí emoce. Povětšinou negativní. Zajímalo nás ale, jaký sentiment vyvolávají jednotlivé cíle této dohody. A protože jsme nechtěli podlehnout dojmům, vsadili jsme na evidence-based přístup.


Tedy důležitá jsou fakta a data, a proto na řadu přišel průzkum, jehož tématem byl Green Deal, udržitelnost či energetická soběstačnost. Celkem 58 % lidí uvedlo, že ví, co znamená Green Deal. Větší povědomí o něm mají muži, vysokoškolsky vzdělaní a lidé z velkých měst nad 100 tisíc obyvatel.


Potvrdilo se, že Green Deal je v Česku vnímán spíše negativně (58 %). Takto ho nejvíce vnímají lidé starší 45 let. Jeho idea se líbí, ale panují obavy, že se „vše zdraží a ve výsledku to nebude zelenější“. Naopak 42 % vnímá Green Deal spíše pozitivně, nejvíce lidé do 25 let.Zároveň se ale ukázalo, že respondenti rozhodně souhlasí s tím, že by se společnost jednotlivými pilíři Green Dealu měla zabývat:

  • ochrana přírody (souhlasí 95 %);

  • eliminace znečištění ovzduší, vody a půdy (souhlasí 94 %);

  • podpora energetické soběstačnosti (souhlasí 90 %);

  • udržitelná výroba potravin (souhlasí 90 %);

  • snaha o zelenější průmysl (souhlasí 86 %);

  • investice do chytré a udržitelné dopravy (souhlasí 86 %);

  • podpora zelené energie (souhlasí 83 %).


Překvapila a nadchla nás hodně vysoká čísla, které nekorelují s negativním sentimentem spojeným s Green Dealem. Co to znamená? Lidé neznají konkrétní obsah Green Dealu a je třeba jeho cíle srozumitelně a přehledně komunikovat.


Jak tyto poznatky využít v praxi? Například při interní komunikaci se zaměstnanci. Až budete ve firmě zavádět změny, zabývat se udržitelností nebo úsporami, využijte v komunikaci pozitivní emoce. A hlavně vynechte slovní spojení Green Deal. Což platí i pro komunikaci s vašimi zákazníky.


Jednotlivé cíle Green Dealu, ochrana krajiny a podpora adaptačních a mitagačních opatření tedy podporu české veřejnosti mají. Odmítání Green Dealu je tedy spíše z neznalosti, než kvůli nesouhlasu s jeho obsahem.


Ve Změně k lepšímu vidíme udržitelnost a Green Deal jako příležitost pro byznys. S poznatky z aktuálního průzkumu je cesta Green Dealu jasnější - chybí ucelená a srozumitelná komunikace jeho cílů a přínosů pro domácnosti, zaměstnance i firmy.

 

Průzkum byl realizován metodou internetového dotazování na vzorku 500 respondentů ve věku 15 - 64 let na přelomu března a dubna 2022. Data byla sbírána v období 29. 3. - 4. 4. 2022. Realizovala jej společnost Omnicom Media Group pro Změnu k lepšímu a Hnutí DUHA.

Comments


bottom of page