top of page

3 PILÍŘE

Chceme prosazovat systémová opatření, které vedou k udržitelné transformaci ekonomiky.

Advokacie

Komunita

Vytváříme byznys komunitu, kde členové navazují hodnotná partnerství.

Edukace

Děláme obsah, který slouží ke vzdělávání o udržitelném byznysu pro jednotlivce, střední a malé podniky ale i pro korporace.

NAŠE PILÍŘE

KOMUNITA

EDUKACE

ADVOKACIE

Chceme efektivní advokacii - prosazovat systémová opatření, které vedou k udržitelné transformaci ekonomiky.

Vytváříme byznys komunitu, kde členové navazují hodnotná partnerství a pomocí sdílení, a vzdělávání společně usilujeme o udržitelnou transformaci v ekonomice.

Děláme obsah, který slouží ke vzdělávání o udržitelném byznysu pro jednotlivce, střední a malé podniky ale i pro korporace.

bottom of page