top of page

Představili jsme naši práci Pirátům

Cyril Klepek (pracovní skupina Cirkulární ekonomika), Vojtěch Kotecký (pracovní skupina Krajina) a Martin Sedlák (pracovní skupina Energetika a doprava). Tahle naše delegace se online setkala s odborným týmem Pirátů, tedy s poslancem Radkem Holomčíkem a odbornými garanty strany. Společně diskutovali o strategii oživení české ekonomiky. Naši zástupci představili práci odborných skupin a také své postřehy k vládnímu návrhu Národního plánu obnovy. Domluvený je průběžný kontakt a zasílání našich expertních výstupů.

Kromě toho jsme na základě našich při pomínek k Národnímu plánu obnovy byli přizváni k sérii online konferencí s příslušnými garanty z ministerstev. Zatím byly představeny jednotlivé kapitoly plánu jako jsou digitální transformace, vzdělávání, podpora podnikání v reakci na covid-19, nebo výzkum, vývoj a inovace.

Máme možnost vést debatu s garanty ze strany ministerstev a věříme, že je to přínosem a že tím postupnými kroky můžeme Česko směřovat ke změně k lepšímu!


Comments


bottom of page