ČASTÉ OTÁZKY

Co je přesně Změna k lepšímu?


Spojujeme inovátory, firmy, instituce i jednotlivce, kteří chtějí udržitelnou budoucnost. Sucho, mizející voda, hromadící se odpad a plasty nebo recyklace a udržitelné zdroje energie. To jsou výzvy, které bude postupně řešit celý svět. A Změna k lepšímu je naše šance na to, být připravenými. Propojujeme vědu s byznysem a ekonomickými znalostmi a jsme místem, kde se rodí inovace, technologie, úpravy a návrhy zákonů, produktů, prototypů a jednoduchých řešení. Protože udržitelnost je skvělá příležitost pro byznys a restart české ekonomiky.
Jak projekt vznikl?


Vznikli jsme z debaty mezi několika asociacemi, firmami a think-tanky během koronakrize. Začali jsme společně přemýšlet, do jakého světa chceme vyjít z karantény. Jak nastartovat ekonomiku, využít moment, kdy se dají snadno dělat změny, a připravit se na budoucí environmentální výzvy. Udržitelnost je skvělá příležitost pro byznys a restart české ekonomiky. A stejně to vidí čím dál více firem a obyvatelů Česka.
Kdo za Změnou k lepšímu stojí? Kolik má členů?


Máme 18 zakládajících členů (think-tanky, asociace, inovační centra a firmy). Podporuje nás skoro 200 dalších firem a institucí a každý týden přibývají další akademici, lidé z byznysu, zástupci neziskovek, či aktivní jedinci, kteří nezastupují žádnou společnost, ale chtějí se zapojit a pomoct. Jsou mezi námi i velké firmy jako IKEA, Zásilkovna, Bolt, nebo Kofola, ale i mnoho menších vizionářských firem jako Pábení, World from Space, Futured a další.
Kdy Změna k lepšímu vznikla?


První impulz přišel během karantény. Společnou práci jsme oficiálně odstartovali na tiskové konferenci 17. června. Změna k lepšímu je otevřená platforma, která roste každým dnem. Stále se k nám přidávají další firmy, jednotlivci, nebo třeba lidé z univerzitního prostředí. Všichni vidíme v udržitelnosti šanci jak nastartovat český byznys, zapojit vědce, vytvořit pracovní místa a připravit se na budoucnost.
Jak to bude celé fungovat?


Máme tři pracovní skupiny. Cirkulární ekonomika, kterou vede Soňa Jonášová, se zaměřuje na využití odpadu, inovace v recyklaci, nebo redukci skládkování. Energetiku a dopravu vede Martin Sedlák a řeší obnovitelné zdroje energie nebo inovace v čisté dopravě. Skupinu Krajina vede Vojtěch Kotecký a společně se zabývají například zadržováním vody v krajině, nebo řešením sucha ve městech. Každá skupina připravuje 10 návrhů řešení, které budeme průběžně do podzimu zveřejňovat. Paralelně se skupinami funguje i poradní sbor ekonomů, kteří revidují návrhy a řešení tak, aby byly funkční a realizovatelné.
Co přesně by se mělo změnit?


Jakou budou mít řešení přesně podobu ještě nedokážeme říct. V energii a dopravě bychom chtěli zapracovat na efektivnějším využití energie v průmyslu nebo otevřít prostor pro růst obnovitelných zdrojů a postupně jimi nahrazovat uhlí. V cirkulární ekonomice eliminovat skládkování, motivovat firmy ke snižování množství odpadů nebo produkci CO2 napříč průmyslem. A v péči o krajinu bychom chtěli do Česka vrátit rozptýlenou zeleň, malé mokřady, meandrující řeky a naučit se chytře hospodařit s vodou a půdou a zkvalitnit životní prostředí ve městech i mimo ně.
Jak chcete prosadit své návrhy?


Se začátkem podzimu začneme návrhy a řešení komplexněji představovat na akcích, jako je například Týden inovací nebo konference Velvet Innovation, kterou pořádá inovační agentura JIC. Chceme otevřít debatu a přizvat do ní mezinárodní publikum, odborníky, vládní i opoziční strany. Cesta, jakou je budeme prosazovat, závisí na jejich výsledné podobě. Je možné, že výstupem bude třeba nápad, který začnou firmy hned používat a nebudou k tomu potřebovat žádné legislativní úpravy.
Jak se mohu zapojit?


Je to jednoduché! Podepište náš manifest, přidejte se do některé ze skupin a pojďte s námi pracovat na Změně k lepšímu. Pracujeme v komunikačním nástroji Slack, kde se můžete aktivně zapojit do diskuze a podle toho, co vás zajímá, se připojit s návrhy i do některé z pracovních skupin. Čím více se nás zapojí, tím větší je šance, že se nám podaří Česko posunout o několik desítek let kupředu.