top of page

PROJEKT ZAMĚŘUJÍCÍ SE NA UKLÁDÁNÍ UHLÍKU DO PŮDY

Carboneg
DSC03241.jpg

Jak lze snížit uhlíkovou stopu firmy a zároveň podpořit regeneraci zdevastované půdy

KLÍČOVÁ SLOVA:
SHRNUTÍ

Ukládání uhlíku do půdy, propojení zemědělců s firmami směřujícími k uhlíkové neutralitě, regenerace půdy. To všechno zahrnuje projekt Carboneg, který vznikl v roce 2021 pod hlavičkou firmy Benefit Management s.r.o. 


Zemědělcům, kteří se zavážou k přechodu k regenerativnímu zemědělství, Carboneg zajišťuje vzdělávání a každoroční měření sekvestrovaného uhlíku. V návaznosti na naměřené hodnoty pak Carboneg vyprodukuje uhlíkové offsety (kredity), jejichž prodejem zajistí do programu zapojeným zemědělcům i peněžní odměnu. Tento finanční příspěvek je tedy pokrýván z peněz firem, které si uhlíkové kredity kupují k naplnění svých klimatických cílů a k dosažení uhlíkové neutrality.


Již během prvního roku fungování Carbonegu bylo uloženo do půdy skoro 50 000 tun CO2 ve spolupráci s 15 zemědělci. Toto číslo nicméně značně povyrostlo a aktuálně Carboneg spolupracuje s 500 zemědělci na 4 kontinentech. Cílem pro další rok je sekvestrovat 500 000 tun CO2.

PROBLÉM

V atmosféře je nadbytek CO2, značná část světa o tom mluví. Naopak v půdě uhlík chybí, a přitom je potřebný pro tvorbu organického hmoty – tzv. humusu, bez kterého půda ztrácí úrodnost. Světové zemědělství se s degradací půdy potýká dlouhodobě. Vlivem jeho intenzifikace a tlaku na stále vyšší výnosy je půda vystavována chemickému i mechanickému rozrušování a ohrožena je i vodní a větrnou erozí, což je problém, který velmi dobře známe i v České republice. Konvenční zemědělci nedostatky své půdy dohání zvýšeným užíváním minerálních hnojiv. A o neblahém vlivu „chemie“ na půdní život i zdraví a kvalitu potravin dnes již nemůže být pochyb.


Ve stejný moment značné množství firem směřuje k uhlíkové neutralitě, ať už z vlastních či legislativních podnětů. Společnosti hledají udržitelné cesty, mění své způsoby chování, přechází na nové, „čistší“ technologie, a snižují tak množství vypouštěného uhlíku do atmosféry. U toho však naráží na rozličné limity a často nejsou schopny z roku na rok zamezit 100 % svých emisí. Proto hledají možnost kompenzace své uhlíkové stopy formou uhlíkových kreditů


Oba tyto světy Carboneg propojuje.

půdní-sonda.png
IMG_8574.JPG
HLAVNÍ KROKY ŘEŠENÍ
Uhlík z atmosféry je možné odebírat dvěma způsoby, a to buď speciálními technologiemi (příkladem může být zařízení Orca na Islandu), nebo přírodně. 

Projekt Carboneg se rozhodl pro druhou variantu ve formě regenerativního zemědělství. To podporuje přírodní mechanismy fungující už stovky milionů let –
fotosyntézu, půdní mikrobiologii, symbiózu rostlin. Pokud v půdě symbióza s půdními mikroorganismy funguje, jak má, mohou rostliny v rámci fotosyntézy měnit CO2 na uhlíkaté látky, které poté vylučují svými kořeny do půdy, kde plní řadu prospěšných funkcí. Je-li půda zdravá, dokáže pojmout až několik miliard tun uhlíku ročně. Zemědělci, s nimiž Carboneg spolupracuje, jsou tedy schopni uložit pod povrch obrovské množství uhlíku ročně, a to i bez hi-tech vynálezů či drahých zařízení. Zapotřebí je k tomu „pouze” vhodná manipulace s půdou.

Čím více zemědělců bude o tomto způsobu hospodaření vědět, tím větší bude celkový dopad. Šíření myšlenky regenerativního zemědělství je proto klíčové a Carboneg se o něj zasazuje již od svého vzniku. Příkladem může být každoroční pořádání
konference Živá krajina či vydávání podcastu se zkušenými regenerativními zemědělci v hlavní roli. Nese jméno Půdcast a zdarma si ho můžete pustit třeba na Youtube či Spotify.
ČASOVÁ OSA

Projekt Carboneg má počátky v roce 2020. Má za sebou velké kroky a v nejbližších letech nemalé plány.

2020
Myšlenka
v tomto roce přišel nápad vytvořit projekt Carboneg
2022
První konference
1. ročník konference Živá krajina ČR
také rok expanze na Slovensko a do Kyrgyzstánu
2024
Cíl certifikace
získání nezávislé certifikace uhlíkových kreditů Carboneg
2021
Začátek projektu
Zapojení prvních 15 zemědělců a
první kontrolní měření
2023
Expanze
Rozšíření působnosti do Rumunska, Peru, Ukrajiny, Zimbabwe a JAR
2030
Cíl ukládání
1 miliarda tun CO2 pod zemí
Projekt Carboneg v číslech:
  • Spolu s lesnictvím se zemědělství podílí na 22 % emisí GHG

  • Během 1. roku fungování (2022) bylo zachyceno 51 713 tun CO2 = roční emise obyvatel Mnichovic u Prahy (4000 obyvatel) a celková odměna pro zemědělce činila 12,7 mil Kč; ve spolupráci bylo 19 zemědělských podniků (2450 ha v ČR a SK)

  • Průměrná odměna pro zemědělce v 1. roce: 5210Kč/ha

  • Aktuálně je v projektu zapojeno více než 500 farmářů na 4 kontinentech

  • Počet laboratorně analyzovaných vzorků půdy k 9/2023: 5429

  • Příští rok cíl uložit 240 000 tun

zimbabwe local team 2024.jpg
Reakce na projekt:

“S Carbonegem jsem velice spokojený. Naší spolupráce si vážíme.

říká Jiří Sobota (Zemědělská společnost SLOVEČ).

PŘEDSTAVENÍ CARBONEG

Vizí projektu je uhlíkově negativní společnost, což se promítá i do názvu Carboneg = carbon negative. Tento český startup propojuje zemědělce motivované k přechodu na regenerativní hospodaření a firmy směřující k uhlíkové neutralitě. Carboneg je schopen změřit množství CO2, které bylo díky regenerativnímu hospodaření staženo z ovzduší a uloženo do půdy. Za každou tunu zemědělcům vyplácí odměnu, na kterou přispívají firmy nákupem offsetů, jimiž kompenzují svoji uhlíkovou stopu.

O CARBONEG
Web:
Lokalita:
ústředí Praha,
Česká republika
Rok vzniku:
2021
Kontakt:
Lucie Půstová
lucie.pustova@carboneg.com
+420 776 616 571

Zaujal vás tento příklad dobré praxe? Přihlaste se k odběru našeho newsletteru, aby vám nic neuteklo.

bottom of page